“Бест Технолоджи” EООД е основана през 2002г. в град София като фирма за проектиране, достажка, монтаж и сервиз на охранителни съоръжения и слаботокови инсталации, а именно:

 1. Алармени системи против проникване /АСПП/;
 2. Системи за видеонаблюдение и видеоконтрол;
 3. Системи за IP видеонаблюдение с интелигентни функции и решения;
 4. Пожароизвестителни системи;
 5. Пожарогасителни системи;
 6. Видео домофонни системи;
 7. Системи за контрол на достъпа и/или работното време;
 8. Системи за озвучаване и оповестяване;
 9. Структурна кабелни мрежи;
 10. Хотелски интегрирани системи;
 11. Системи за управление на сгради – BMS;
 12. Компютърни мрежи и офис комуникации;
 13. Паркинг системи

Екипът на фирмата е съставен от високо квалифицирани специалисти, притежаващи съответния ценз, професионален опит и компетентност свързан с осъществяване  предмета на дейност на фирмата.
„Бест Технолоджи” EООД е преминала проверка по индустриална сигурност, както фирмата като юридическо лице, така и персонала и управителят й  имат Удостоверение за сигурност за достъп до класифицирана информация до ниво   „Секретно”.
Разполагаме с отличен проектантски екип, като водещият Проектант притежава Удостоверение за пълна проектантска правоспособност част „ЕЛЕКТРИЧЕСКА”. Проектантският екип има изготвени до този момент над 250 проекта, които са съгласувани и заверени от компетентните органи.

„Бест Технолоджи” EООД е тясно специализирана в проектиране, доставка и монтаж на алармени системи против проникване, както и цялостни комплексни охранителни съоръжения за обекти първа категория, включително и банкови офиси. Имаме проектирани и съгласувани с компетентните органи на ГД „ОП”  над 150 банкови офиса на четири водещи банки в София и страната.
В сферата за видеонаблюдение фирмата предлага разнообразна техника на утвърдени в световен мащаб производители.

Поради голямото разнообразие „Бест Технолоджи” EООД има възможност да предложи на всеки свой клиент изграждане на съвременни, гъвкави и функционални системи. Уникални решения, които да задоволят всяка негова нужда и желание. Изготвянето на проекта, изграждането и обучението за работа със тези системи винаги е гарант за високо качество и сигурност.
Пожарогасителните системи -  съвместно с партньора ни „АНДИ - БГ” ООД, проектираме, изграждаме и поддържаме пожарогасителни системи и инсталации. Фирмата е специализирана в проектирането, доставката и монтажа на пожарогасителните инсталации, използваща два основи типа системи.
Първата гасителна система е чрез аерозолно пожарогасене. Използва се последно поколение стабилен твърд компонент SBK, радикална и ефикасна технология на кондензиран аерозол. Напълно безвреден за човека и околната среда. Същият е изключително подходящ за сървърни помещения, компютърни зали, ел. табла и други.

Втората гасителна система е спринклерна инсталация, чрез водното пожарогасене. Оборудването, което се предлага отговаря на най-високите изисквания за качество като: VDS, UL, FM и други.
Непрекъснатите промени във всяка една структура, новите работни практики и служители означават, че сигурността постоянно изпитва нужда от промяна и развитие. Като резултат от това, сградите и работните помещения трябва да притежават гъвкава и адаптивна структура. Те трябва да имат възможност да приемат нови технологии, използвайки независими елементи за контрол на достъп, които да предразполагат към употребата им, да са лесни за инсталиране и с възможност за интегриране със съществуващи IT мрежи.  Продуктите, които „Бест Технолоджи” EООД предлага за контрол на достъпа са качествени и изключително удобни за работа. Различното при нас е, че софтуера към всяка една изградена системи позволява различни и разнообразни настройки, като ниво на достъп, отчетност касаеща работното време на всяко едно лице, както и всички останали специфични нужди на всяка една структура.
Фирмата разполага с офиси, дежурни аварийни автомобили и техници в София, Търговище и Смолян. На база договори за съвместна дейност с фирми-партньори разполагаме и с техническа реакция и сервизни бази в градовете: Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Монатана, Кърджали, Разград, Гоце Делчев, Враца и др.
Работим на територията на цялата страна.

Непрекъснатият ни стремеж е да се удовлетворят и най-специфичните желания и изисквания на клиента, да се предлагат високотехнологични решения и концепции, да се поддържа постоянна информираност за промяната в състоянието на охраната на обекта и да се запази добрия дух на партньорство и разбирателство.

Фирма „Бест Технолоджи” EООД, е разпределила дейността си в няколко основни функционални групи:

1. ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ - извършвайки търговия с:

 1. Алармени системи против проникване /АСПП/;
 2. Видеотехника и оборудване, свързано с охранителните системи или като самостоятелни системи, а също така записването и предаването на видеосигнала;
 3. Периметрова охрана;
 4. Системи за контрол на достъпа и работно време;
 5. Пожароизвестителни системи;
 6. Пожарогасителни системи и инсталации;
 7. Озвучителни и оповестителни системи;
 8. Хотелски интегрирани системи;
 9. Паркинг системи;
 10. Асемблирани и маркови компютри (servers, workstations).

2. ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ:

 1. Проектиране и изграждане на алармени системи против проникване за банкови офиси,  съгласно НАРЕДБА No I-171 от 2 юли 2001г – ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И КОНТРОЛА ПО ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА СИГУРНОСТТА НА БАНКИТЕ И НЕБАНКОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ, съгласуване на проектите в ДНСП-НСОД;
 2. Проектиране и изграждане на Алармени системи против проникване;
 3. Проектиране и изграждане на Системи за видео наблюдение от всякакъв тип;
 4. Проектиране и изграждане на Видео домофонни системи;
 5. Проектиране и изграждане на Системи за контрол на достъп;
 6. Проектиране и изграждане на Системи за пожароизвестяване;
 7. Проектиране и изграждане на Системи и инсталации за пожарогасене;
 8. Проектиране и изграждане на Озвучителни и оповестителни системи;
 9. Проектиране и изграждане на Хотелски интегрирани системи;
 10. Проектиране и изграждане на Цялостни системи за управление на сгради;
 11. Поддръжка и сервиз на вече изградени системи;
 12. Проектиране, изграждане и сервиз на „Регистратури”, съгласно ЗЗКИ

3.ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА:

 1. 24 часов сервиз, осигурен от високо квалифицирани специалисти;
 2. Абонаментна техническа поддръжка;
 3. Реагираме на територията на цялата страна

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

 1. Ситуиране на цялостна концепция за проектиране и изграждане на охранителни съоръжения и координация с физическата охрана на големи обекти;
 2. Технически и маркетингови консултации, свързани със системи за сигурност;
 3. Обучение на кадри