НАШИ КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ СА:

  • Министерство на транспорта,информационните технологии и съобщенията
  • Министерство на регионалното развитие и благоустройство - изпълнителна агенция „Пътища”
  • Министерство на регионалното развитие и благоустройство
  • Министерство на вътрешните работи, Главна Дирекция „Охранителна полиция”
  • Министерство на образованието, младежта и науката
  • Изпълнителна агенция „Морска администрация”
  • Община Златоград
  • Община Казанлък
  • Община Монтана
  • Община Благоевград – Паркинги и гаражи
  • Камара на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/
  • БНБ – Централно управление София
  • „Стопанска и Инвестиционна Банка” АД
  • „Интернешънъл АСЕТ Банк” АД
  • „Уникредит Булбанк” АД
  • „ОББ” АД;
  • ДС „ИНС” ЕООД
  • „Център за спешна медицинска помощ” гр.София
  • „Софстрой” АД
  • „Пампорово” АД
  • ПК „Елмаз Текс”
  • „Янев спорт фешън” ООД
  • „Радио FM+”
  • „Радио Фреш”
  • „Радио STAR FM”
  •  „Геохайд” ООД
  • „Мегуин България” ООД
  • „Строителни системи НИТЕРА” ООД
  • „СТРОЙМАКС” ООД
  •  „МЕБЕЛИ АРОН” ООД
  •  „Магнум – Д” ЕООД
  • „БМВ” ЕООД
  • „Икономедия” АД
  • „Фиеста травел” ЕООД
  • „Дер тур България” ООД
  • „Венчър екуити” АД
  • „Салвис фарма” ООД
  • „Алмагест” АД
  • „Спортна София 2000” ЕАД
  • СУ”Климент Охридски”
  • „Булгакам” ООД
  • „ДИТ Хотели” ООД
  • „Ес Ти Си Билдинг Груп” ООД
  • „Паркинги и гаражи” ЕООД
  • Други