“Бест Технолоджи” ООД

ПРОЕКТИРАНЕ

ПРОЕКТИРАНЕ

Компания „БЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ” ООД е тясно специализирана в Проектиране на Технически Системи за Сигурност, за обекти първа категория, включително банкови офиси. Имаме проектирани и съгласувани с компетентните органи на ГД „НП” над 400 банкови офиса на пет водещи банки на територията на Р България. Фирмата разполага с отличен проектантски екип. Водещият Проектант притежава – Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част „ЕЛЕКТРИЧЕСКА”. Проектираме и изграждаме основно ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ, а също така и всички слаботокови инсталации, под част на част „ЕЛЕКТРИЧЕСКА”.