“Бест Технолоджи” ООД

ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ

ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ

Цифровите записващи устройства са най-доброто средство за съхранение, обработка и верификация на видеоданните. В последните години възможностите им за обработка видео и аудио информация достигнаха много високи нива, при съвсем приемливи цени. В качеството си на една от водещите компании в сферата на IT продуктите, „БЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ”ООД предлага всички услуги съпътстващи изграждането на Системи за видеонаблюдение – изготвяне на Технически проекти, доставка и монтаж на оборудване, обучение за работа със СИСТЕМАТА, гаранционна и след гаранционна поддръжка. Поради голямото разнообразие на фирми Производители с които работим, сме в състояние да предложим на всеки клиент решение, което да задоволи хай-точно специфичните му изисквания.

Системите за видеонаблюдение, които Ние проектираме и изграждаме са съобразени за потребностите както на частни така и на корпоративни клиенти или държавни организации. Наша фирмена стратегия е да работим са с надеждни и висококачествени материали и компоненти на водещи Производители в света. Ние залагаме на бързото, но качествено обслужване на всеки Наш Клиент.

„БЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ”ООД има богат опит за проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на Дежурни Мониторинг Центрове (ДМЦ) за централизация на Системи за видеонаблюдение с цел контрол и наблюдение от 24-часова „Дежурна част” на Клиента.