“Бест Технолоджи” ООД

Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на Технически Системи за Сигурност и слаботокови инсталации

Кои сме ние?

Компания БЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ ООД с над 20 годишният си опит в Сектор „Частна охранителна дейност“ – е тясно специализирана в проектиране, доставка, монтаж и абонаментна, техническа поддръжка на Технически Системи за Сигурност за всички видове обекти, както и за обекти от категория Първа –  Обекти „Специални съгласно ЗЗКИ“, Банкови офиси и обекти, Обекти на „Съдебната власт“ и Прокуратура на Р България, Обекти на държавни институции, частни Обекти на юридически и физически лица и други.

Нашите услуги

СОТ - СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА
ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ
ПРОЕКТИРАНЕ
КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА И РАБОТНОТО ВРЕМЕ
ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ
Слаботокови системи

референции

Клиенти

Свържете се с нас