“Бест Технолоджи” ООД

Кои сме ние?

Кои сме ние?

“Бест Технолоджи” ООД е основана през 2002г. в град София като фирма за проектиране, достажка, монтаж и сервиз на охранителни съоръжения и слаботокови инсталации, а именно:

Екипът на фирмата е съставен от високо квалифицирани специалисти, притежаващи съответния ценз, професионален опит и компетентност свързан с осъществяване предмета на дейност на фирмата.
„Бест Технолоджи” ООД е преминала проверка по индустриална сигурност, както фирмата като юридическо лице, така и персонала и управителят й имат Удостоверение за сигурност за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно”.
Разполагаме с отличен проектантски екип, като водещият Проектант притежава Удостоверение за пълна проектантска правоспособност част „ЕЛЕКТРИЧЕСКА”. Проектантският екип има изготвени до този момент над 250 проекта, които са съгласувани и заверени от компетентните органи.

„Бест Технолоджи” ООД е тясно специализирана в проектиране, доставка и монтаж на алармени системи против проникване, както и цялостни комплексни охранителни съоръжения за обекти първа категория, включително и банкови офиси. Имаме проектирани и съгласувани с компетентните органи на ГД „ОП” над 150 банкови офиса на четири водещи банки в София и страната.
В сферата за видеонаблюдение фирмата предлага разнообразна техника на утвърдени в световен мащаб производители.

Поради голямото разнообразие „Бест Технолоджи” ООД има възможност да предложи на всеки свой клиент изграждане на съвременни, гъвкави и функционални системи. Уникални решения, които да задоволят всяка негова нужда и желание. Изготвянето на проекта, изграждането и обучението за работа със тези системи винаги е гарант за високо качество и сигурност.
Пожарогасителните системи – съвместно с партньора ни „АНДИ – БГ” ООД, проектираме, изграждаме и поддържаме пожарогасителни системи и инсталации. Фирмата е специализирана в проектирането, доставката и монтажа на пожарогасителните инсталации, използваща два основи типа системи.
Първата гасителна система е чрез аерозолно пожарогасене. Използва се последно поколение стабилен твърд компонент SBK, радикална и ефикасна технология на кондензиран аерозол. Напълно безвреден за човека и околната среда. Същият е изключително подходящ за сървърни помещения, компютърни зали, ел. табла и други.

Втората гасителна система е спринклерна инсталация, чрез водното пожарогасене. Оборудването, което се предлага отговаря на най-високите изисквания за качество като: VDS, UL, FM и други.
Непрекъснатите промени във всяка една структура, новите работни практики и служители означават, че сигурността постоянно изпитва нужда от промяна и развитие. Като резултат от това, сградите и работните помещения трябва да притежават гъвкава и адаптивна структура. Те трябва да имат възможност да приемат нови технологии, използвайки независими елементи за контрол на достъп, които да предразполагат към употребата им, да са лесни за инсталиране и с възможност за интегриране със съществуващи IT мрежи. Продуктите, които „Бест Технолоджи” ООД предлага за контрол на достъпа са качествени и изключително удобни за работа. Различното при нас е, че софтуера към всяка една изградена системи позволява различни и разнообразни настройки, като ниво на достъп, отчетност касаеща работното време на всяко едно лице, както и всички останали специфични нужди на всяка една структура.
Фирмата разполага с офиси, дежурни аварийни автомобили и техници в София, Търговище и Смолян. На база договори за съвместна дейност с фирми-партньори разполагаме и с техническа реакция и сервизни бази в градовете: Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Монатана, Кърджали, Разград, Гоце Делчев, Враца и др.
Работим на територията на цялата страна.

Непрекъснатият ни стремеж е да се удовлетворят и най-специфичните желания и изисквания на клиента, да се предлагат високотехнологични решения и концепции, да се поддържа постоянна информираност за промяната в състоянието на охраната на обекта и да се запази добрия дух на партньорство и разбирателство.

Фирма „Бест Технолоджи” ООД, е разпределила дейността си в няколко основни функционални групи:

1. ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ - извършвайки търговия с:

2. ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ:

3.ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА:

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ: